Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP
ORGANIZOWANE W TERMINIE OD 10.02.2018 DO 25.03.2018 ROKU
Pismo informacyjne  Karta zgłoszenia


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach wprowadziła nowe zasady szkolenia
z wykorzystaniem metody e-learning dla strażaków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kozienickiego z wykorzystaniem serwisu Platformy Edukacyjnej "Wioska internetowa "- kształcenie na odległość.

Zasady korzystania z platformy e-learningowej dla strażaków ochotników przedstawione są na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pod adresem

http://www.zosprp.pl/?q=content/elearning

Informujemy również, że kody niezbędne do logowania się na platformę można pozyskać w Wydziale Operacyjnym w KP PSP w Kozienicach.

Wymagane tematy do przerobienia na platformie internetowej podczas szkolenia podstawowego to:


01 Szkolenie podstawowe cz. I

02 Szkolenie podstawowe cz. II

03 Ratownictwo techniczne

04 Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP


Nowa forma szkolenia to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia nowo przyjęci strażacy - ochotnicy opanowali wiedzę niezbędną do udziału w zajęciach praktycznych a pozostali utrwalili wiadomości z zakresu ratownictwa.
Tą nową formę Komenda Powiatowa PSP stosuje do organizowanego "Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP", które czasowo jest najdłuższe i stanowi podstawę do odbycia kolejnych szkoleń. Szkolenie polega na samodzielnej nauce
i przyswojeniu materiału ujętego w części teoretycznej z wykorzystaniem internetu.
Po przyswojeniu tego materiału uczestnik szkolenia zobowiązany jest dostarczyć skierowanie oraz wydrukowany i podpisany raport z testów do dnia 7.02.2018 r .

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego uczestnika jest:


- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

 

- złożenie raportu z testów zaliczonego na min 90% (dotyczy wszystkich w/w tematów)

- złożenie kompletnej karty zgłoszenia.

2018-01-22
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl