Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Klauzule informacyjneInformacjao przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących służbę wKomendzie Powiatowej PSP w Kozienicach.


Informacjao przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych wKomendzie Powiatowej PSP w Kozienicach.


Informacjao przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalnośćgospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposóbwspółpracujących z Komendą Powiatową PSP w Kozienicach na podstawie umów cywilno-prawnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy/służby w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach
KLAUZULA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach


Informacjao przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski doKomendanta Powiatowego PSP w Kozienicach.
OSOBY SKŁADAJĄCE SKARGI I WNIOSKI


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wzwiązku z prowadzeniem szkoleń


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wzwiązku z organizowaniem zawodów


Informacjao przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringuwizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej PSP  w Kozienicach

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl